โรงพยาบาลปากพนัง          Pakphanang Hospital      
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพนัง ร่วมต้อนรับ นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 11 ด้วยความยินดีที่มาเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่และโรงพยาบาลปากพนัง
เมื่อวันที่ 5/06/2560 ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ เดินตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและตรวจเยี่ยมพื้นที่ภายในโรงพยาบาลปากพนัง
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการพัตนาโรงพยาบาลปากพนัง ในนามกองทุนเงินบริจาค รพ.ปากพนัง นำโดย คุณรุจาธิตย์ สุชาโต ประธานกรรมการกองทุน เป็นตัวแทนส่งมอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (4D) มูลค่า 2ล้าน4แสน บาท ให้กับ รพ.ปากพนัง เพื่อเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยด้านสูติ-นรีเวช โดยมี นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผอ.รพ.ปากพนัง และ พญ.ศวัลยา ทิพย์วารี สูติแพทย์ เป็นตัวแทน รพ.ปากพนัง รับมอบ
ท่านอยู่เราดีใจ...ท่านห่างไกลเราคิดถึง นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพนัง ร่วมงานเลี้ยงส่ง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพนังลาไปศึกษาต่อและย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลอื่น
1. นพ.ศิริธัญญ์ ตัญบุญยกิจ
2. นพ.วรภัทร จิตตะโสภา
3. พญ.ณิชกานต์ บุญยก
4. พญ. จิตลดา กุศล
5. พญ. ทินารัมภ์ รอดเพชร
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 โรงพยาบาลปากพนัง ได้รับการประเมิน HA งานยาเสพติดจากสถาบันธัญรักษ์สงขลา โดยมี นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง งานยาเสพติด , ฝ่ายการพยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพนัง เข้าร่วมรับการประเมินในครั้งนี้
วันที่ 20 เมษายน 2560 สถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาลได้มาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลปากพนัง โดยมี นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพนัง รับการตรวจเยี่ยมครั้งนี้
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 โรงพยาบาลปากพนัง รับการประเมินและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาห้องคลอดคุณภาพจากแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราช โดยมี นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง , พญ.ศวัลยา ทิพย์วารี , คุณพิณวดี พานทอง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ทีมห้องคลอดและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเข้าร่วมรับการประเมินและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้
            ดูภาพทั้งหมด>>
นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพนังเป็นตัวแทนรับมอบ "เตียงสเตรทเช่อร์ 1 ไกร์" จากครอบครัว..รังสิตเสถียร.. เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ขอขอบคุณครอบครัว รังสิตเสถียร มา ณ ที่นี้ด้วย ทางโรงพยาบาลปากพนังจะนำเตียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 คุณรุจาธิตย์ สุชาโต เป็นตัวแทนในนามของ มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม โดย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ใน โครงการ "ธารน้ำใจช่วยอุทกภัยภาคใต้" ได้มอบ แพมเพิส
จำนวน 12 ลัง ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ โดยมี พญ.วันทนา ปรีดาศักดิ์ และ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพนังเป็นตัวแทนในการรับมอบครั้งนี้
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 โรงพยาบาลปากพนังได้รับมอบเรือท้องแบนขนาดบรรจุผู้โดยสารจำนวน 15 คน และบรรจุเปลนอนได้ พร้อมเครื่องยนต์ เสื้อชูชีพ และถุงยังชีพจำนวน 60 ชุด เพื่อมาช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประสบอุทกภัยที่ยังอยู่ห่างไกลในพื้นที่ที่รถเข้าไม่ถึง น้ำท่วมขัง เพื่อมารับบริการและให้การช่วยเหลือที่โรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลปากพนังโดย นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง และคณะเจ้าหน้าที่ ขอขอบคุณ คุณชยุต ทัศนสมบูรณ์และทีมงาน บ.ซิลเวอร์ เวฟร์ มารีน ซัพพลาย บริจาคสิ่งของเหล่านี้ และเล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการดูแลผู้ป่วยที่ประสบอุทกภัย ทางโรงพยาบาลปากพนังจะนำสิ่งของเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งมอบสิ่งของบริจาคให้ถึงมือแก่ผู้ป่วยและผู้ประสบอุทกภัย
คุณชุมพล - คุณวีณา ศรีทานันทน์ บริจาคเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด ให้กับโรงพยาบาลปากพนัง จำนวน 2 เครื่อง ราคา 54,000 บาท

ประกาศ ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ งานยานพาหนะ จำนวน 1 อัตรา ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปากพนัง ตั้งแต่วันที่ 5 - 22 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 -16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ Dowload
----------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


      - ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลปากพนังที่ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) จากสถาบันพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ.)

     ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลปากพนังที่ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) จากสถาบันพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ.) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้เสด็จเป็นประธานเปิดการประชุม National Forum ครั้งที่ 17 ซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ.) ภายใต้แนวคิด “คุณภาพทุกลมหายใจ Enjoy Quality Every Moment” ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันที่ 8 มีนาคม 2559 นายแพทย์ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง ได้เข้ารับประทานประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA) จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในพิธีประทานประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
     คณะผู้บริหารของโรงพยาบาลปากพนัง ขอขอบคุณชาวโรงพยาบาลปากพนังทุกท่านที่ได้มุ่งมั่น ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ในการทำงานพัฒนาระบบงานต่างๆ จนทำให้โรงพยาบาลปากพนัง ผ่านการรับรองในครั้งนี้ และขอให้ชาวโรงพยาบาลปากพนังมุ่งมั่นปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นไป เพื่อให้สำเร็จตามวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล ที่ว่า “ บริการได้มาตรฐาน โดยความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย บริหารมีประสิทธิภาพ คนทำงานมีความสุข ภายในปี 2563 “  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------