โรงพยาบาลปากพนัง          Pakphanang Hospital 
     
เมื่อวันที่ 17/01/2560 นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกับทีมโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ นำโดย นพ.สวรรค์ กาญจนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการผู้ป่วยที่ประสบอุทกภัยพร้อมกันนั้นบริจาคเงิน สิ่งของและถุงยังชีพ ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ให้กับชาวบ้านและผู้ประสบอุทกภัย ณ บ้านบางฉนาก ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขต 11 นพ.บัญชา ค้าของ นพ.สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง นายซ้วน แซ่ค้าง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และเยี่ยมผู้ป่วยในเขตพื้นที่ ณ. - โรงเรียนโสภณคณาภรณ์ ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช - รพ.สต.เกาะจาก ต.เกาะจาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช และออกหน่วยแพทย์ พอสว. ที่วัดมหิสราราม เพื่อบริการผู้ที่มารอรับเสด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ
นายแพทย์ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง ร่วมประชุมกับหน่วยงานต่างๆใน อำเภอและจังหวัดนครศรีฯเพื่อเตรียมรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี. เสด็จไปทรงเยี่ยมและพระราชทานถุงยังชีพให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย รวมทั้งทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานในพื้นที่อำเภอปากพนัง จ.นครศรีฯ ในวันที่ 16 มกราคมพ.ศ.2560 ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ ในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2560
โรงพยาบาลปากพนัง โดยนายแพทย์ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกันช่วยเหลือดูแลผู้ประสบอุทกภัยและพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขัง นำทีมแจกยาสามัญประจำบ้าน,ยาพื้นฐานเบื้องต้น และยาน้ำกัดเท้า แก่ชาวบ้าน ในพื้นที่ซอยโรงเรียนภูมิสถิตย์,ซอยถมยา,และพื้นที่ในแถบปากพนังฝั่งตะวันตก เขตอำเภอปากพนัง จ.นครศรีฯ ในวันที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 16.30 น
เครือข่ายโรงพยาบาลปากพนัง นำทีมโดย นายแพทย์ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง,ท่านสาธารณสุขอำเภอปากพนัง คุณซ้วน แซ่ค้าง และเจ้าหน้าที่ สสอ และ รพ.สต. ร่วมกันออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย,ตรวจไข้,ดูแลผู้ป่วยติดเตียง,ออกเยี่ยมบ้าน ร่วมกับทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากจ.ปราจีนบุรี ณ ตำบลปากแพรก,ตำบลบางศาลา ในเขตอำเภอปากพนัง จ.นครศรีฯ พร้อมกันนั้นได้รับทีม ท่านวิทยา แก้วภราดัย อดีตรัฐมนตรี และทีมของท่านนายแพทย์ สสจ. นายแพทย์ บัญชา ค้าของ ที่มาดูแลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมกันนั้นได้พาทีมไปเยี่ยมตระเวนเยี่ยมดูผู้ประสบอุทกภัยในเขตอำเภอปากพนัง ในวันที่ 13/01/60 เวลา 12.30 น
โรงพยาบาลปากพนัง นำทีมโดย นายแพทย์ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยและให้การช่วยเหลือ ณ หมู่บ้านนาควารี ซ.โรงเรียนภูมิสถิตย์วิทยา ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง จ.นครศรีฯ ชาวบ้านให้การต้อนรับและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ทางโรงพยาบาลปากพนังให้การช่วยเหลือ ในวันที่ 13/01/60 (ช่วงเช้า)
นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง ร่วมกับ นายซ้วน แซ่ค้าง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง และเครือข่ายโรงพยาบาลปากพนัง ร่วมประชุมเตรียมรับมือกับภาวะอุทกภัย รอบที่ 2 เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านและออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในวันที่ 10 ม.ค.2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลปากพนัง เวลา 13.30 น.

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 โรงพยาบาลปากพนังได้รับมอบเรือท้องแบนขนาดบรรจุผู้โดยสารจำนวน 15 คน และบรรจุเปลนอนได้ พร้อมเครื่องยนต์ เสื้อชูชีพ และถุงยังชีพจำนวน 60 ชุด เพื่อมาช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประสบอุทกภัยที่ยังอยู่ห่างไกลในพื้นที่ที่รถเข้าไม่ถึง น้ำท่วมขัง เพื่อมารับบริการและให้การช่วยเหลือที่โรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลปากพนังโดย นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง และคณะเจ้าหน้าที่ ขอขอบคุณ คุณชยุต ทัศนสมบูรณ์และทีมงาน บ.ซิลเวอร์ เวฟร์ มารีน ซัพพลาย บริจาคสิ่งของเหล่านี้ และเล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการดูแลผู้ป่วยที่ประสบอุทกภัย ทางโรงพยาบาลปากพนังจะนำสิ่งของเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งมอบสิ่งของบริจาคให้ถึงมือแก่ผู้ป่วยและผู้ประสบอุทกภัย
คุณชุมพล - คุณวีณา ศรีทานันทน์ บริจาคเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด ให้กับโรงพยาบาลปากพนัง จำนวน 2 เครื่อง ราคา 54,000 บาท-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


      - ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลปากพนังที่ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) จากสถาบันพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ.)

     ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลปากพนังที่ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) จากสถาบันพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ.) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้เสด็จเป็นประธานเปิดการประชุม National Forum ครั้งที่ 17 ซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ.) ภายใต้แนวคิด “คุณภาพทุกลมหายใจ Enjoy Quality Every Moment” ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันที่ 8 มีนาคม 2559 นายแพทย์ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง ได้เข้ารับประทานประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA) จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในพิธีประทานประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
     คณะผู้บริหารของโรงพยาบาลปากพนัง ขอขอบคุณชาวโรงพยาบาลปากพนังทุกท่านที่ได้มุ่งมั่น ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ในการทำงานพัฒนาระบบงานต่างๆ จนทำให้โรงพยาบาลปากพนัง ผ่านการรับรองในครั้งนี้ และขอให้ชาวโรงพยาบาลปากพนังมุ่งมั่นปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นไป เพื่อให้สำเร็จตามวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล ที่ว่า “ บริการได้มาตรฐาน โดยความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย บริหารมีประสิทธิภาพ คนทำงานมีความสุข ภายในปี 2563 “  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------