โรงพยาบาลปากพนัง          Pakphanang Hospital      
ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มให้แก่พุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญและสักการะบูชา "พระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทา" พระนิรันตราย พระผู้เป็นเลิศแห่งปัญญาและการเยียวยา ในวันที่ ๑๖ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาลปากพนัง วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2560 เย็น => น้ำเต้าหู้ - ได้รับการสนับสนุนจาก ท่านนายแพทย์ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2560 เช้า => ข้าวต้ม / ปาท่องโก๋ - ได้รับการสนับสนุนจาก คุณชุดา พรหมเพ็ญ // คุณจุรีรัตน์ ฝีปากเพราะ // คุณสินี ตรีทองนวล เย็น => น้ำสมุนไพร - ได้รับการสนับสนุนจาก งานกายภาพ + แผนไทย โรงพยาบาลปากพนัง วันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2560 เย็น => น้ำลำไย - ได้รับการสนับสนุนจาก คุณปัทมา รัตนชู ** วันที่ 16 – 18 มีนาคม 2560 => กาแฟ / โอวันติน (เลี้ยงตลอดทั้งวัน) ** - ได้รับการสนับสนุนจาก คุณอุส่าห์ โอมาก และ คุณเพ็ญศรี โอมาก และเพื่อนๆ - ได้รับการสนับสนุนจาก คุณศุภชาติ - คุณพรทิพย์ สุทธิประภา - ได้รับการสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 1,000 ขวด จาก บริษัทกังหันลม (iwin)
นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพนัง ร่วมมือร่วมใจช่วยกันดำเนินงานเพื่อจัดเตรียมความพร้อมให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญและสักการะบูชา "พระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทา" พระนิรันตราย พระผู้เป็นเลิศแห่งปัญญาและการเยียวยา ในวันที่ ๑๖ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาลปากพนัง
นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง คุณซ้วน แซ่ค้าง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกันต้อนรับ นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข กรรมการองค์การเภสัชกรรมและคณะเจ้าหน้าที่องค์การเภสัชกรรม ร่วมกันมอบยา / เวชภัณฑ์และถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 500 ชุด เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2560
วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.00 น. เครือข่ายโรงพยาบาลปากพนัง ในนามกระทรวงสาธารณสุข โดย นายแพทย์ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง เป็นประธานในพิธี ร่วมกับ คุณซ้วน แซ่ค้าง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ. วัดรามประดิษฐ์ ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลปากพนัง นำทีมโดย นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการ รพ.ปากพนัง และคณะเจ้าหน้าที่ ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่คัดกรองโรคฉี่หนู ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองปากพนังฝั่งตะวันตก พร้อมทั้งให้ความรู้แก่ อสม. ในเรื่องโรคที่เกิดหลังจากน้ำท่วม โดยเฉพาะโรคฉี่หนู,ไข้เลือดออก พร้อมแจกถุงยังชีพให้แก่ อสม. ที่ประสบอุทกภัย และมอบรองเท้าบู๊ทให้แก่เจ้าหน้าที่ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น
โรงพยาบาลปากพนัง นำทีมโดย นายแพทย์ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล,คุณสุนันท์ บรรลือพืช หัวหน้าฝ่ายเวชฯ และเจ้าหน้าที่ รพ. ร่วมกันประชุมทีม อสม. เพื่อให้ความรู้โรคที่เกิดหลังน้ำท่วมโดยเฉพาะโรคฉี่หนู และแจกแผ่นพับ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปให้แก่ชาวบ้าน และแจกถุงยังชีพที่ได้รับบริจาคให้แก่ อสม.ในเขตอำเภอปากพนัง ที่ประสบอุทกภัย เมื่อ วันที่2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30 น.
โรงพยาบาลปากพนัง นำทีมโดยนพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่ ลงเยี่ยมพื้นที่ รพ.สต. ต่างๆในเครือข่าย ที่ยังมีน้ำท่วมขัง พร้อมกันนั้นได้ไปเยี่ยมการตั้งจุดคัดกรองโรคที่เกิดขึ้นหลังจากน้ำท่วมโดยเฉพาะโรคฉี่หนู โดยได้นำยา Doxycycline และรองเท้าบู๊ท ไปแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ สสอ. ,รพ.สต และ อสม. ในเครือข่ายโรงพยาบาลปากพนัง และได้ร่วมทำกิจกรรม Big cleaning day ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ อสม.
โรงพยาบาลปากพนัง นำทีมโดย นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง และคณะเจ้าหน้าที่ตั้งจุดคัดกรองโรคที่เกิดขึ้นหลังน้ำท่วมโดยเฉพาะโรคฉี่หนู ตามจุดต่างๆ ในโรงพยาบาลปากพนัง ทั้งOPD และER ให้แก่ผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลปากพนัง
นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง ได้บริจาคยา Doxcycline ให้แก่โรงพยาบาลปากพนังและ รพ.สต. ต่างๆในเขตพื้นที่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันโรคฉี่หนู
โรงพยาบาลปากพนัง โดย นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง เป็นตัวแทนได้รับบริจาคสิ่งของจากภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ในนามโรงพยาบาลปากพนัง
- เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ 1 ลำ และเสื้อชูชีพ
- รองเท้าบู๊ทและชุดเอี๊ยมกันน้ำ
- ชุดถุงยังชีพ และน้ำดื่ม
-ยาพื้นฐาน เช่น ยาน้ำกัดเท้า
เพื่อส่งต่อให้กับ เครือข่ายโรงพยาบาลปากพนัง,สสอ,รพ.สต,อสม และ ชาวบ้านผู้ป่วยทั่วไป,ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนแทนชาว อ.ปากพนัง มา ณ ที่นี้ด้วย สิ่งของเหล่านี้จะนำไปส่งมอบให้แก่ผู้ป่วยและผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งสิ่งของต่างๆจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
            ดูภาพทั้งหมด>>
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 คุณรุจาธิตย์ สุชาโต เป็นตัวแทนในนามของ มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม โดย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ใน โครงการ "ธารน้ำใจช่วยอุทกภัยภาคใต้" ได้มอบ แพมเพิส
จำนวน 12 ลัง ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ โดยมี พญ.วันทนา ปรีดาศักดิ์ และ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพนังเป็นตัวแทนในการรับมอบครั้งนี้
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 โรงพยาบาลปากพนังได้รับมอบเรือท้องแบนขนาดบรรจุผู้โดยสารจำนวน 15 คน และบรรจุเปลนอนได้ พร้อมเครื่องยนต์ เสื้อชูชีพ และถุงยังชีพจำนวน 60 ชุด เพื่อมาช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประสบอุทกภัยที่ยังอยู่ห่างไกลในพื้นที่ที่รถเข้าไม่ถึง น้ำท่วมขัง เพื่อมารับบริการและให้การช่วยเหลือที่โรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลปากพนังโดย นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง และคณะเจ้าหน้าที่ ขอขอบคุณ คุณชยุต ทัศนสมบูรณ์และทีมงาน บ.ซิลเวอร์ เวฟร์ มารีน ซัพพลาย บริจาคสิ่งของเหล่านี้ และเล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการดูแลผู้ป่วยที่ประสบอุทกภัย ทางโรงพยาบาลปากพนังจะนำสิ่งของเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งมอบสิ่งของบริจาคให้ถึงมือแก่ผู้ป่วยและผู้ประสบอุทกภัย
คุณชุมพล - คุณวีณา ศรีทานันทน์ บริจาคเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด ให้กับโรงพยาบาลปากพนัง จำนวน 2 เครื่อง ราคา 54,000 บาท-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


      - ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลปากพนังที่ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) จากสถาบันพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ.)

     ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลปากพนังที่ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) จากสถาบันพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ.) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้เสด็จเป็นประธานเปิดการประชุม National Forum ครั้งที่ 17 ซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ.) ภายใต้แนวคิด “คุณภาพทุกลมหายใจ Enjoy Quality Every Moment” ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันที่ 8 มีนาคม 2559 นายแพทย์ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง ได้เข้ารับประทานประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA) จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในพิธีประทานประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
     คณะผู้บริหารของโรงพยาบาลปากพนัง ขอขอบคุณชาวโรงพยาบาลปากพนังทุกท่านที่ได้มุ่งมั่น ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ในการทำงานพัฒนาระบบงานต่างๆ จนทำให้โรงพยาบาลปากพนัง ผ่านการรับรองในครั้งนี้ และขอให้ชาวโรงพยาบาลปากพนังมุ่งมั่นปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นไป เพื่อให้สำเร็จตามวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล ที่ว่า “ บริการได้มาตรฐาน โดยความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย บริหารมีประสิทธิภาพ คนทำงานมีความสุข ภายในปี 2563 “  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------