โรงพยาบาลปากพนัง          Pakphanang Hospital      
22 | กันยายน | 2560 ❤ ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน ❤ #เกษียณอายุราชการปี60
นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพนัง พร้อมด้วยผู้รับเหมาก่อสร้าง ร่วมกันดูหน้างานติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างตึก 5 ชั้น เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะให้เปิดบริการแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการเร็วๆนี้
โรงพยาบาลปากพนังจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ภายใต้การนำโดย นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง พร้อมทั้งท่านได้มอบนโยบายทิศทางการทำงานแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพนัง และขอบคุณผช.สาธารณสุข อ.หัวไทร คุณสุรพร นนทแก้ว ที่มาช่วยการจัดทำ แผนยุทธศาสตร์ในครั้งนี้ # วันที่ 6 กันยายน 2560
ท่านผู้อำนวยการ รพ.ปากพนัง นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ได้มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายแผนยุทธฯและหัวหน้าตึกผู้ป่วยนอก ร่วมด้วย พขร. เป็นตัวแทนในการมอบช่อดอกไม้ในการต้อนรับท่านนายอำเภอ เกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง ซึ่งได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นายอำเภอปากพนัง
วันที่ 24 สิงหาคม 2560 นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพนัง เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สำนักงานวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้ลงนาม และร่วมให้ รพ.ปากพนัง เป็นสถานที่ในการเรียนรู้และเป็นแหล่งฝึกวิชาชีพของ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีโรงพยาบาลต่างๆทั้งในและต่างจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็น แหล่งฝึกประสบการณ์ ณ ห้องประชุมจันทร์ธารา โรงแรมราวดี จ.นครศรีธรรมราช
นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับกลุ่มอาสาสมัครบริบาลชุมชน (Care Giver) ที่ รพ.สต.บางสระ และ อบต.คลองกระบือ ร่วมกันจัดขึ้นมาเพื่อให้ความรู้และฝึกอบรมให้แก่ อสม. ในการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560
นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพนัง ร่วมกันดูหน้างานติดตามความคืบหน้าของงานก่อสร้างตึก 5 ชั้น ที่กำลังก่อสร้างใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว และเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเปิดให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการเร็วๆนี้
โรงพยาบาลปากพนัง นำทีมโดย นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง และคณะหน้าที่โรงพยาบาลปากพนัง ร่วมกันจัดกิจกรรมบ้านพ่อสู่อ้อมกอดแม่@ปากพนัง กับชมรมจักรยานปากพนัง นำทีมโดย คุณนนทิวรรธน์ นนทภักดิ์ โดยมีท่านวิทยา แก้วภราดัย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน รวมพลังปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ พร้อมทั้งให้บริการรถพยาบาล พยาบาลเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขเพื่อดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรมและได้มอบเงินสนับสนุนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
วันที่ 7 สิงหาคม 2560 นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลปากพนัง และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพนัง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลในทีมศาลยุติธรรม ในกิจกรรมงาน วันรพีที่ทางศาลจังหวัดปากพนังจัดขึ้น เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการต่างๆในอำเภอปากพนัง
นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพนัง ร่วมงานฌาปนกิจศพและทอดผ้าบังสุกุล ของคุณแม่ฮ่อเช่ง แซ่เอียะ
นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพนัง ร่วมแสดงความเสียใจและวางพวงหรีด ในงานศพของ คุณแม่ฮ่อเช่ง แซ่เอียะ ผู้ป่วยในเขตอำเภอปากพนัง ที่เข้ารับบริการ/รักษา ที่ รพ.ปากพนังมาโดยตลอด
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง และคณะเจ้าหน้าที่ รพ.ปากพนัง ร่วมต้อนรับ,รับฟัง การออกนิเทศและติดตามผลการดำเนินงาน จากทีมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ สาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โดย พญ.ปราณปวีณ์ โรจน์เจริญงาม ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ รพ.มหาราช นพ.จักรพงษ์ แก้วบุญเรือง ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ รพ.สิชล และทีมกรรมการจาก สสจ.นครศรีธรรมราช ณ โรงพยาบาลปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง ลงดูพื้นที่ เยี่ยม ดูแลผู้มารับบริการ ดูแลระบบการให้บริการอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งรับฟังปัญหาต่างๆ ที่หน้างาน ที่จุดบริการ ณ จุดผู้ป่วยนอก ของ รพ.ปากพนัง พร้อมทั้งร่วมกันประชุมวางแผนการให้บริการแก่ผู้มารับบริการ กับ แพทย์ และพยาบาล ณ จุดผู้ป่วยนอก เพื่อดูแลการให้บริการแก่ผู้มารับบริการได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด
#ดูแล เยียมเยียน และติดตามอาการอาพาธของพระสงฆ์ นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง และคณะเจ้าหน้าที่ รพ.ปากพนัง ดูแล เยี่ยมเยียน และติดตามอาการอาพาธของ พระครูพินิตธรรมสุนทร เจ้าอาวาสวัดคงคาสวัสดิ์ เจ้าคณะอำเภอปากพนัง ที่อาพาธและมานอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลปากพนัง
นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง จัดสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพนัง ทุกท่าน ทั้งในและนอกเวลาราชการ โดยจัดบริการเครื่องดื่ม มีน้ำร้อน,น้ำเย็น,กาแฟ,โอวัลตินและขนม ไว้บริการแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพนังทุกท่าน บริเวณระหว่างห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และห้องบัตร ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพนังทุกท่านไปใช้บริการได้ค่ะ
นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพนัง #ขอขอบคุณ คุณสมใจ ปวงมีธรรม จากบริษัท เอ็มเอฟอีซี(MFEC) จำกัด บริจาคโน้ตบุ๊ค ยี่ห้อ Lenovo จำนวน 5 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลปากพนัง เพื่อได้ใช้ทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทางราชการต่อไป ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย
นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ และเจ้าหน้าที่ รพ.ปากพนัง ร่วมกิจกรรม 3 สถาบัน วิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ 3 gether:Run & Ride for Life ที่วัดพระธาตุ ยอดบริจาคเงินของ รพ.ปากพนัง 14,700 บาท ยอดบริจาคซื้อเสื้อ,หมวกและผ้าบัฟของเครือข่ายสาธารณสุข รพ.ปากพนัง 85,300 บาท ยอดบริจาคของชาว จ.นครศรีธรรมราช คือ 2,407,902 บาท ขอให้ทุกท่านรับบุญโดยทั่วกันนะค่ะ
นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพนัง
#ขอขอบคุณ หจก.นครวิทยุโทรทัศน์ บริจาคน้ำดื่ม 500 ขวด
บริษัทลมลิกอร์ บริจาคน้ำดื่ม 600 ขวด
สนับสนุนในกิจกรรม 3 สถาบัน วิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ 3 Gether : Run & Ride For Life เพื่อให้บริการน้ำดื่มแก่ผู้ร่วมกิจกรรมที่จุดรับ-เปลี่ยนนักกีฬา และจุดรวมพ️เส้นทางภาคใต้ที่จะผ่านพื้นที่อำเภอปากพนัง ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย
นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพนัง ร่วมประชุมประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 และรับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกัน 🍗🍕🍔 เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ลานอเนกประสงค์โรงพยาบาลปากพนัง
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจสำหรับโรงพยาบาลปากพนัง นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง และ คุณราตรี ชูสิงห์ หัวหน้างานยาเสพติด ร่วมกันรับกิตติกรรมประกาศ ผ่านมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติดโรงพยาบาลปากพนัง (HAยาเสพติด) ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านจากทุกๆฝ่าย ที่ร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมเป็นกำลังใจในการทำให้งานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
กิจกรรม 3 สถาบัน วิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ 3 Gether : Run & Ride For Life เจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอปากพนัง นำโดย นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง และคุณซ้วน แซ่ค้าง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง ร่วมกันบริจาคสมทบทุน ซื้อเสื้อ หมวก และผ้าบัพใน กิจกรรม 3 สถาบัน วิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ 3 Gether : Run & Ride For Life เส้นทางภาคใต้ เพื่อสร้างอาคารเย็นศิระ 3 อาคารที่พักผู้ป่วยและญาติ
ปัจจุบันนี้มีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมากมาย บางรายก็ทราบโรคตั้งแต่เนิ่นๆ แต่บางรายกว่าจะทราบตอนระยะของโรคเป็นรุนแรงแล้ว นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง และเจ้าหน้าที่แผนกผู้ป่วยนอก จึงขอเชิญชวนทุกท่านหันมารักสุขภาพและดูแลสุขภาพ โดยการมาร่วมตรวจสุขภาพกับทางโรงพยาบาลปากพนัง โดยทางโรงพยาบาลปากพนังจะมีการตรวจสุขภาพแบบทั่วไปทุกวัน และจะมีรถโมบายเคลื่อนที่
ตรวจอัลตร้าซาวด์ ช่องท้องส่วนบน/ส่วนล่าง   ,ตรวจมะเร็งเต้านม   , ตรวจเต้านมด้วยการอัลตร้าซาวด์   ,ตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก
เพื่อทุกท่านจะได้รู้ถึงสุขภาพของตนเอง และจะได้ดูแลสุขภาพได้อย่างถูกวิธี และเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาตรวจสุขภาพประจำปี
17 กรกฎาคม 2560 นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากนัง ร่วมกันติดตามงานก่อสร้างตึก 5 ชั้น และเดินตรวจดูจุดที่จะให้บริการต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเปิดให้บริการแก่ผูป่วยที่มารับบริการ
นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง คุณซ้วน แซ่ค้าง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง คุณนนธิวรรธน์ นนทภักดิ์ คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพนัง เจ้าหน้าที่ สสอ.ปากพนังและเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ร่วมประชุมวางแผนโครงการ "3 สถาบันแพทย์ภูมิภาครวมใจไทย วิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยในภูมิภาค" ระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2560 โดยเส้นทางภาคใต้จะผ่านพื้นที่ อ.ปากพนัง ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมในการร่วมกิจกรรมและร่วมต้อนรับคณะที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง และเจ้าหน้าที่ร่วมติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างตึก 5 ชั้น ที่กำลังก่อสร้างใกล้จะเสร็จแล้ว และร่วมกันวางแผนการทำงานในส่วนของจุดบริการต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้ตึก 5 ชั้น ของโรงพยาบาลปากพนังต่อไป
นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพนัง ไปดูแลสุขภาพ/ตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์และถวายยาสามัญประจำบ้าน เวชภัณฑ์และเทียนพรรษา ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา แก่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดสามแพรก วัดรามประดิษฐ์ และวัดคงคาสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ไปตรวจสุขภาพ ดูแลพระภิกษุสงฆ์และถวายยาสามัญประจำบ้านและเวชภัณฑ์แก่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดหรงบน ต.บางตะพง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพนัง ร่วมต้อนรับ นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 11 ด้วยความยินดีที่มาเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่และโรงพยาบาลปากพนัง
เมื่อวันที่ 5/06/2560 ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ เดินตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและตรวจเยี่ยมพื้นที่ภายในโรงพยาบาลปากพนัง
           

ดูภาพทั้งหมด>>
นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพนังเป็นตัวแทนรับมอบ "เตียงสเตรทเช่อร์ 1 ไกร์" จากครอบครัว..รังสิตเสถียร.. เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ขอขอบคุณครอบครัว รังสิตเสถียร มา ณ ที่นี้ด้วย ทางโรงพยาบาลปากพนังจะนำเตียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการพัตนาโรงพยาบาลปากพนัง ในนามกองทุนเงินบริจาค รพ.ปากพนัง นำโดย คุณรุจาธิตย์ สุชาโต ประธานกรรมการกองทุน เป็นตัวแทนส่งมอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (4D) มูลค่า 2ล้าน4แสน บาท ให้กับ รพ.ปากพนัง เพื่อเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยด้านสูติ-นรีเวช โดยมี นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผอ.รพ.ปากพนัง และ พญ.ศวัลยา ทิพย์วารี สูติแพทย์ เป็นตัวแทน รพ.ปากพนัง รับมอบ
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 คุณรุจาธิตย์ สุชาโต เป็นตัวแทนในนามของ มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม โดย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ใน โครงการ "ธารน้ำใจช่วยอุทกภัยภาคใต้" ได้มอบ แพมเพิส
จำนวน 12 ลัง ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ โดยมี พญ.วันทนา ปรีดาศักดิ์ และ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพนังเป็นตัวแทนในการรับมอบครั้งนี้
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 โรงพยาบาลปากพนังได้รับมอบเรือท้องแบนขนาดบรรจุผู้โดยสารจำนวน 15 คน และบรรจุเปลนอนได้ พร้อมเครื่องยนต์ เสื้อชูชีพ และถุงยังชีพจำนวน 60 ชุด เพื่อมาช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประสบอุทกภัยที่ยังอยู่ห่างไกลในพื้นที่ที่รถเข้าไม่ถึง น้ำท่วมขัง เพื่อมารับบริการและให้การช่วยเหลือที่โรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลปากพนังโดย นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง และคณะเจ้าหน้าที่ ขอขอบคุณ คุณชยุต ทัศนสมบูรณ์และทีมงาน บ.ซิลเวอร์ เวฟร์ มารีน ซัพพลาย บริจาคสิ่งของเหล่านี้ และเล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการดูแลผู้ป่วยที่ประสบอุทกภัย ทางโรงพยาบาลปากพนังจะนำสิ่งของเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งมอบสิ่งของบริจาคให้ถึงมือแก่ผู้ป่วยและผู้ประสบอุทกภัย
คุณชุมพล - คุณวีณา ศรีทานันทน์ บริจาคเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด ให้กับโรงพยาบาลปากพนัง จำนวน 2 เครื่อง ราคา 54,000 บาท


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


      - ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลปากพนังที่ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) จากสถาบันพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ.)

     ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลปากพนังที่ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) จากสถาบันพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ.) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้เสด็จเป็นประธานเปิดการประชุม National Forum ครั้งที่ 17 ซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ.) ภายใต้แนวคิด “คุณภาพทุกลมหายใจ Enjoy Quality Every Moment” ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันที่ 8 มีนาคม 2559 นายแพทย์ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง ได้เข้ารับประทานประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA) จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในพิธีประทานประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
     คณะผู้บริหารของโรงพยาบาลปากพนัง ขอขอบคุณชาวโรงพยาบาลปากพนังทุกท่านที่ได้มุ่งมั่น ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ในการทำงานพัฒนาระบบงานต่างๆ จนทำให้โรงพยาบาลปากพนัง ผ่านการรับรองในครั้งนี้ และขอให้ชาวโรงพยาบาลปากพนังมุ่งมั่นปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นไป เพื่อให้สำเร็จตามวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล ที่ว่า “ บริการได้มาตรฐาน โดยความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย บริหารมีประสิทธิภาพ คนทำงานมีความสุข ภายในปี 2563 “  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------