โรงพยาบาลปากพนัง          Pakphanang Hospital      
ส่งสุขปีใหม่ไทย🎁🎁 วันที่ 15 เมษายน 2560 นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง มาเยี่ยมเยียนและถามไถ่สาระทุกข์สุขดิบ แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพนัง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมทั้งนำพิซซ่ามาฝากเจ้าหน้าที่ทุกจุด ที่อยู่เวร เพื่อเป็นกำลังใจ 🍕🍕 🙏🏻ขอขอบพระคุณสำหรับกำลังใจดีๆแก่คนอยู่เวร และไม่ลืมพวกเราทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสงกรานต์
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ "ด้วยรักและศรัทธา" เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพนัง มารดน้ำขอพร ท่าน นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง เพื่อเป็นศิริมงคล และอวยพรให้ท่านผู้อำนวยการอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรคู่กับโรงพยาบาลปากพนัง ในครั้งนี้ ท่านผู้อำนวยการ ก็ได้อวยพรให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านมีความสุขความเจริญตลอดไป
เครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลปากพนัง นำโดย นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง คุณซ้วน แซ่ค้าง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพนังและคณะเจ้าหน้าที่ สสอ.ปากพนัง , รพ.สต. ออกเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชนและร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเขต อ.ปากพนัง ช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ พร้อมนำแผ่นพับ ใบปลิว สติกเกอร์ให้ความรู้และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และประชาชน
ทางโรงพยาบาลปากพนัง นำโดย นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง สนับสนุนรองเท้าบูทให้แก่ตำรวจ สภ.ปากพนัง ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน

**วันที่ 20 มีนาคม 2560** นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง , นายซ้วน แซ่ค้าง สสอ.ปากพนัง และคณะเจ้าหน้าที่ รพ.ปากพนัง ได้นำเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อนำไปซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัย มอบให้แก่
1.นายสุวรรณ ทองเดช บ้านเลขที่ 30 ม.11 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ จำนวน 20,000.00 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน)
2.นางสาวจ้อย ชุมสังข์ บ้านเลขที่ 29 ม.2 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ จำนวน 20,000.00 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน)
3.นางอรอนงค์ วัตตา บ้านเลขที่ 6/1 ม.5 ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ จำนวน 16,200 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รับบริจาคมาจากโรงพยาบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยมีจนท.รพ.สต.,อสม และผู้นำท้องถิ่นร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย - ในนามของโรงพยาบาลปากพนังขอขอบพระคุณ ทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคเงินให้แก่ผู้ประสบภัยในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย


ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มให้แก่พุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญและสักการะบูชา "พระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทา" พระนิรันตราย พระผู้เป็นเลิศแห่งปัญญาและการเยียวยา ในวันที่ ๑๖ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาลปากพนัง วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2560 เย็น => น้ำเต้าหู้ - ได้รับการสนับสนุนจาก ท่านนายแพทย์ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2560 เช้า => ข้าวต้ม / ปาท่องโก๋ - ได้รับการสนับสนุนจาก คุณชุดา พรหมเพ็ญ // คุณจุรีรัตน์ ฝีปากเพราะ // คุณสินี ตรีทองนวล เย็น => น้ำสมุนไพร - ได้รับการสนับสนุนจาก งานกายภาพ + แผนไทย โรงพยาบาลปากพนัง วันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2560 เย็น => น้ำลำไย - ได้รับการสนับสนุนจาก คุณปัทมา รัตนชู ** วันที่ 16 – 18 มีนาคม 2560 => กาแฟ / โอวันติน (เลี้ยงตลอดทั้งวัน) ** - ได้รับการสนับสนุนจาก คุณอุส่าห์ โอมาก และ คุณเพ็ญศรี โอมาก และเพื่อนๆ - ได้รับการสนับสนุนจาก คุณศุภชาติ - คุณพรทิพย์ สุทธิประภา - ได้รับการสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 1,000 ขวด จาก บริษัทกังหันลม (iwin)
นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพนัง ร่วมมือร่วมใจช่วยกันดำเนินงานเพื่อจัดเตรียมความพร้อมให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญและสักการะบูชา "พระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทา" พระนิรันตราย พระผู้เป็นเลิศแห่งปัญญาและการเยียวยา ในวันที่ ๑๖ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาลปากพนัง
นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง คุณซ้วน แซ่ค้าง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกันต้อนรับ นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข กรรมการองค์การเภสัชกรรมและคณะเจ้าหน้าที่องค์การเภสัชกรรม ร่วมกันมอบยา / เวชภัณฑ์และถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 500 ชุด เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2560
วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.00 น. เครือข่ายโรงพยาบาลปากพนัง ในนามกระทรวงสาธารณสุข โดย นายแพทย์ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง เป็นประธานในพิธี ร่วมกับ คุณซ้วน แซ่ค้าง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ. วัดรามประดิษฐ์ ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลปากพนัง นำทีมโดย นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการ รพ.ปากพนัง และคณะเจ้าหน้าที่ ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่คัดกรองโรคฉี่หนู ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองปากพนังฝั่งตะวันตก พร้อมทั้งให้ความรู้แก่ อสม. ในเรื่องโรคที่เกิดหลังจากน้ำท่วม โดยเฉพาะโรคฉี่หนู,ไข้เลือดออก พร้อมแจกถุงยังชีพให้แก่ อสม. ที่ประสบอุทกภัย และมอบรองเท้าบู๊ทให้แก่เจ้าหน้าที่ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น
โรงพยาบาลปากพนัง นำทีมโดย นายแพทย์ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล,คุณสุนันท์ บรรลือพืช หัวหน้าฝ่ายเวชฯ และเจ้าหน้าที่ รพ. ร่วมกันประชุมทีม อสม. เพื่อให้ความรู้โรคที่เกิดหลังน้ำท่วมโดยเฉพาะโรคฉี่หนู และแจกแผ่นพับ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปให้แก่ชาวบ้าน และแจกถุงยังชีพที่ได้รับบริจาคให้แก่ อสม.ในเขตอำเภอปากพนัง ที่ประสบอุทกภัย เมื่อ วันที่2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30 น.
โรงพยาบาลปากพนัง นำทีมโดยนพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่ ลงเยี่ยมพื้นที่ รพ.สต. ต่างๆในเครือข่าย ที่ยังมีน้ำท่วมขัง พร้อมกันนั้นได้ไปเยี่ยมการตั้งจุดคัดกรองโรคที่เกิดขึ้นหลังจากน้ำท่วมโดยเฉพาะโรคฉี่หนู โดยได้นำยา Doxycycline และรองเท้าบู๊ท ไปแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ สสอ. ,รพ.สต และ อสม. ในเครือข่ายโรงพยาบาลปากพนัง และได้ร่วมทำกิจกรรม Big cleaning day ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ อสม.
โรงพยาบาลปากพนัง นำทีมโดย นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง และคณะเจ้าหน้าที่ตั้งจุดคัดกรองโรคที่เกิดขึ้นหลังน้ำท่วมโดยเฉพาะโรคฉี่หนู ตามจุดต่างๆ ในโรงพยาบาลปากพนัง ทั้งOPD และER ให้แก่ผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลปากพนัง
นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง ได้บริจาคยา Doxcycline ให้แก่โรงพยาบาลปากพนังและ รพ.สต. ต่างๆในเขตพื้นที่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันโรคฉี่หนู
โรงพยาบาลปากพนัง โดย นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง เป็นตัวแทนได้รับบริจาคสิ่งของจากภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ในนามโรงพยาบาลปากพนัง
- เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ 1 ลำ และเสื้อชูชีพ
- รองเท้าบู๊ทและชุดเอี๊ยมกันน้ำ
- ชุดถุงยังชีพ และน้ำดื่ม
-ยาพื้นฐาน เช่น ยาน้ำกัดเท้า
เพื่อส่งต่อให้กับ เครือข่ายโรงพยาบาลปากพนัง,สสอ,รพ.สต,อสม และ ชาวบ้านผู้ป่วยทั่วไป,ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนแทนชาว อ.ปากพนัง มา ณ ที่นี้ด้วย สิ่งของเหล่านี้จะนำไปส่งมอบให้แก่ผู้ป่วยและผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งสิ่งของต่างๆจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
            ดูภาพทั้งหมด>>
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 คุณรุจาธิตย์ สุชาโต เป็นตัวแทนในนามของ มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม โดย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ใน โครงการ "ธารน้ำใจช่วยอุทกภัยภาคใต้" ได้มอบ แพมเพิส
จำนวน 12 ลัง ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ โดยมี พญ.วันทนา ปรีดาศักดิ์ และ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพนังเป็นตัวแทนในการรับมอบครั้งนี้
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 โรงพยาบาลปากพนังได้รับมอบเรือท้องแบนขนาดบรรจุผู้โดยสารจำนวน 15 คน และบรรจุเปลนอนได้ พร้อมเครื่องยนต์ เสื้อชูชีพ และถุงยังชีพจำนวน 60 ชุด เพื่อมาช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประสบอุทกภัยที่ยังอยู่ห่างไกลในพื้นที่ที่รถเข้าไม่ถึง น้ำท่วมขัง เพื่อมารับบริการและให้การช่วยเหลือที่โรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลปากพนังโดย นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง และคณะเจ้าหน้าที่ ขอขอบคุณ คุณชยุต ทัศนสมบูรณ์และทีมงาน บ.ซิลเวอร์ เวฟร์ มารีน ซัพพลาย บริจาคสิ่งของเหล่านี้ และเล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการดูแลผู้ป่วยที่ประสบอุทกภัย ทางโรงพยาบาลปากพนังจะนำสิ่งของเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งมอบสิ่งของบริจาคให้ถึงมือแก่ผู้ป่วยและผู้ประสบอุทกภัย
คุณชุมพล - คุณวีณา ศรีทานันทน์ บริจาคเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด ให้กับโรงพยาบาลปากพนัง จำนวน 2 เครื่อง ราคา 54,000 บาท-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


      - ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลปากพนังที่ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) จากสถาบันพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ.)

     ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลปากพนังที่ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) จากสถาบันพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ.) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้เสด็จเป็นประธานเปิดการประชุม National Forum ครั้งที่ 17 ซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ.) ภายใต้แนวคิด “คุณภาพทุกลมหายใจ Enjoy Quality Every Moment” ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันที่ 8 มีนาคม 2559 นายแพทย์ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง ได้เข้ารับประทานประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA) จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในพิธีประทานประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
     คณะผู้บริหารของโรงพยาบาลปากพนัง ขอขอบคุณชาวโรงพยาบาลปากพนังทุกท่านที่ได้มุ่งมั่น ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ในการทำงานพัฒนาระบบงานต่างๆ จนทำให้โรงพยาบาลปากพนัง ผ่านการรับรองในครั้งนี้ และขอให้ชาวโรงพยาบาลปากพนังมุ่งมั่นปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นไป เพื่อให้สำเร็จตามวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล ที่ว่า “ บริการได้มาตรฐาน โดยความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย บริหารมีประสิทธิภาพ คนทำงานมีความสุข ภายในปี 2563 “  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------